Jaarkalender

13 februari t/m 31 maart 2023
Projectweken
20 t/m 21 maart 2023
Schoolfotograaf
7 april 2023
Goede vrijdag, vrij
10 april 2023
Tweede Paasdag, vrij
18 t/m 19 april 2023
Centrale Eindtoets groep 8
21 april 2023
Koningsspelen
24 april t/m 5 mei 2023
Meivakantie
18 mei 2023
Hemelvaartsdag, vrij
19 mei 2023
Vrije dag
29 mei 2023
Tweede Pinksterdag, vrij
30 mei t/m 3 juni 2023
Kamp Ameland groep 8
20 juni 2023
Studiedag, leerlingen vrij
7 juli 2023
RFapport 2
10 t/m 14 juli 2023
Rapportgesprekken
17 juli 2023
Afscheidsavond groep 8A
18 juli 2023
Afscheidsavond groep 8B
20 juli 2023
Laatste lesdag
21 juli t/m 3 september 2023
Zomervakantie