Plus/Topklas

Leerlingen zijn allemaal verschillend, en hebben verschillende behoeftes om tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling te komen. De scholen van de Dr. Schaepmanstichting bieden passend onderwijs. Daarbij zorgen alle scholen voor een rijke, overzichtelijke leeromgeving, waardoor alle leerlingen uitgedaagd worden zich te ontplooien op alle ontwikkelingsgebieden.

Vanuit deze visie denken wij dat talentvolle (hoog)begaafde leerlingen een speciale aanpak behoeven. Zij krijgen, aansluitend bij hun individuele mogelijkheden en ontwikkeling, een eigen aangepast onderwijsaanbod. Het kan ook zo zijn dat we aan verbreding werken, d.w.z dat de leerstof een aanvulling op de kerndoelen vormt. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het leren van Spaans etc.

Plusklas De Akker

Ook op De Akker wordt gewerkt met een Plusklas. Leerlingen die meer verbreding nodig hebben, kunnen deelnemen aan deze Plusklas. De intern begeleiders kijken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. In de Plusklas wordt aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en/of hoogbegaafde leerlingen een speciaal lesprogramma aangeboden. Hierbij komen cognitieve aspecten, maar ook sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Bovendien kunnen ze nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen.

Bovenschoolse TOPklas Dr. Schaepmanstichting
Top KlasLeerlingen kunnen ook in aanmerking komen voor de TOPklas van de dr. Schaepmanstichting. De TOPklas heeft een vaste begeleider en komt op vaste tijden bij elkaar. Aan opdrachten van deze groepen kan ook gedurende de week in de eigen groep gewerkt worden. Leerlingen van de groepen 5 t/m 7 volgen een dag per week lessen in de verrijkingsgroep. Dit gebeurt op één locatie waar een lokaal is ingericht voor deze TOPklas. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke kinderen aan de bovenschoolse TOPklas dr. Schaepmanstichting kunnen deelnemen.