Vervoer kinderen

Ouders zijn samen met de school verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van kinderen onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten. Van ouders mag verwacht worden dat ze hun eigen kinderen in de privé-sfeer veilig vervoeren. Als men op verzoek van school kinderen vervoert, mag worden verwacht dat dezelfde veiligheidsregels in acht worden genomen.

Op de volgende website kunt u informatie vinden over de wet- en regelgeving m.b.t. het vervoeren van kinderen in een auto.

Veiligheid.nl