De Akker

U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven in onze school aan de rand van de wijk Groot-Driene. Wij staan op de Akker voor betrokkenheid, creativiteit en sociale vaardigheid. Wij gaan uit van de talenten van de kinderen en stellen het kind centraal. Bent u geïnteresseerd? Belt u ons dan, een afspraak is snel gemaakt!

Vriendelijke groeten,

Marjan Wolf

Directeur De Akker